spmh

     Savez poduzetnika Mađara Hrvatske je udruga osnovana 2002. godine kao nestranačka organizacija.

 

      Predstavlja oblik udruživanja poslovnih subjekata (poduzetnika Mađara Hrvatske) s ciljem unapređivanja poduzetništva i poboljšanja vlastitog poslovanja te ostvarivanja važnih vizija i ciljeva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Joomla-Template by guenstige.shop-stadt.de & go-windows.de